Đang tải... Vui lòng chờ...

Châu Á

Giới thiệu về Đại học Kansai, Nhật Bản
CIEC xin cung cấp cho các bạn những thông tin chung chất về một trong những đối tác chính của trung tâm - Trường Đại học Kansai, Nhật Bản

Trường Đại học Chuo, Nhật Bản

Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

Trường Đại học Điện tử - Truyền thông Nhật Bản (UEC)

Đại học Chung - Ang (Chung - Ang University)

Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge (Solbridge International School of Business)
CIEC xin cung cấp cho các bạn những thông tin chung chất về một trong những đối tác chính của trung tâm - Trường Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge

Giới thiệu về trường Đại học Hanyang (Hanyang University)
CIEC xin cung cấp cho các bạn những thông tin chung chất về một trong những đối tác chính của trung tâm - Trường Đại học Hanyang.

Đối tác chính