Đang tải... Vui lòng chờ...

Châu Âu

Trường Đại học Sussex - University of Sussex

Viện Công nghệ Hoàng gia (Royal Institute of Technology) KTH

Trường Đại học Thành phố Dublin – DCU, Ailen

Đại Học Limerick, Ailen
Đại Học Limerick, Ailen

Trường Đại học Trinity Dublin – TCD, Ailen
Trinity College Dublin là trường đại học uy tín nhất tại Ailen, và là một trong 6 ngôi trường Đại học đẹp nhất thế giới do Forbes đánh giá, đồng thời là một trong 100 trường đại học tốt nhất thế giới.

Đại học Quốc gia Ireland tại Galway (NUI, Galway)

Đại học quốc gia Ireland, Maynooth – NUI, Maynooth, Ailen

Trường Đại học Tây Scotland – UWS, Vương quốc Anh

Đối tác chính