Tương lai luôn là những điều không bao giờ chúng ta có thể dự đoán được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là: lên kế hoạch, liên tục suy nghĩ, và mơ tưởng về nó.
Dưới đây là 20 việc làm sẽ trở nên hấp dẫn trong 05 năm tới, mời các bạn đọc và tham khảo nhé:
1. Biên, phiên dịch viên
Trình độ: Thạc sĩ

2. Thợ kính
Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông/ Vừa học vừa làm
3. Thiết kế đồ họa
Trình độ: Cử nhân
4. Chuyên gia tư vấn sức khỏe/ Phẫu thuật viên
Trình độ: Bác sĩ Y khoa đã qua đào tạo
5. Chuyên gia phát triển ứng dụng di động
Trình độ: Cử nhân

6. Nhân viên ngân hàng
Trình độ: Cử nhân
7. Tư vấn viên
Trình độ: Thạc sĩ
8. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe cá nhân
Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Tư vấn hôn nhân, gia đình
Trình độ: Thạc sĩ
10. Chuyên gia năng lượng tái tạo
Trình độ: Cử nhân hoặc Thạc sĩ

11. Thợ sửa ống nước
Trình độ: Trung cấp nghề
12. Chuyên gia Y sinh
Trình độ: Thạc sĩ
13. Chăm sóc sức khỏe gia đình
Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông
14. Giám đốc phát triển thương hiệu cá nhân
Trình độ: Cử nhân
15. Nông dân
Trình độ: Cử nhân
16. Nhà thống kê
Trình độ: Cử nhân
17. Thợ xây dựng
Trình độ: Trung cấp nghề
18. Điều dưỡng viên
Trình độ: Cử nhân
19. Chuyên viên phân tích công nghệ
Trình độ: Cử nhân
20. Chuyên gia An ninh mạng
Trình độ: Cử nhân/ Thạc sĩ

Phạm Huyền (CIEC) – theo StudentWorldOnline