Về chúng tôi
KSU được thành lập vào ngày 29/4/1965 bao gồm 650 thành viên các bộ môn và hơn 12,000 sinh viên. KSU là đại học tổng hợp có 20 chương trình đại học, 1 chương trình cấp bằng, 15 chương trình thạc sỹ và 1 chương trình tiến sỹ. Hơn 54 năm qua, trường đã đóng góp vào việc thúc đẩy kinh tế, đồng thời không ngừng cải thiện, thích ứng và phát triển bản thân.

Các trường thành viên

- Trường Kỹ thuật
+ Khoa Kỹ thuật điện tử
+ Khoa Điện
+ Khoa Kỹ thuật rô bốt
+ Khoa Kỹ thuật vật liệu
+ Khoa Kỹ thuật thông tin
+ Khoa Cơ khí
+ Khoa Kỹ thuật môi trường

- Trường Quản lý và kinh doanh
+ Khoa Quản lý tài chính
+ Khoa Kinh doanh và tiếp thị toàn cầu
+ Khoa Quản lý thông tin
+ Khoa Quản trị kinh doanh
+ Khoa Quản lý và phát triển bất động sản

- Trường Truyền thông sáng tạo
+ Khoa Thông tin và truyền thông
+ Khoa thiết kế truyền thông trực quan
+ Khoa Điện ảnh và video
+ Khoa Thiết kê không gian

- Trường Hệ sinh thái nhân văn ứng dụng
+ Khoa Thể thao, y tế và giải trí
+ Chương trình cấp bằng cử nhân về thời trang và biểu diễn
+ Khoa Văn hóa du lịch
+ Khoa Quản lý thực phẩm và đồ uống, nghệ thuật ẩm thực
- Trường Nghiên cứu quốc tế
+ Trung tâm tiếng Trung

Chi phí
- Học phí và các phí khác: 1,740$/ kỳ
- Ký túc xá: 550$/ kỳ
- Sinh hoạt phí: 200$/ tháng

Học bổng
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc: 650$/ kỳ trừ vào học phí.
- Học bổng chương trình tân hướng Nam mới dành cho sinh viên quốc tế: miễn học phí kỳ đầu.

Liên hệ
Website: http://eng-web.ksu.edu.tw/DAIO000/bulletin/
Unit: Office of International and Cross-Strait Affairs
Address: No.195, Kunda Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710303, Taiwan
TEL: +886-6-2727157 E-mail: oiao@mail.ksu.edu.tw