Về chúng tôi
Yuntech được thành lập năm 1991. Yuntech có 4 trường thành viên: Trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Thiết kế, Trường Đại học Quản lý và Trường Khoa học ứng dụng và nhân văn trong đó có 20 chương trình đại học, 26 chương trình thạc sỹ và 12 chương trình tiến sỹ. Hiện nay trường có khoảng 10,000 sinh viên, 350 thành viên các khoa trong đó 50% tốt nghiệp tiến sỹ từ nhiều trường đại học danh giá trên thế giới như Châu Âu, Mỹ… Kinh phí trung bình hàng năm đầu tư để hợp tác học thuật - ứng dụng là cao nhất trên toàn quốc.

Kinh phí

Học phí

1,560 ~ 1,740 USD

01 kỳ học đại học

Ký túc xá

270 USD

1 kỳ (phòng cho 4 sinh viên đại học)

360 USD

1 kỳ (phòng cho 2 sinh viên sau đại học)

Sinh hoạt phí

1,000 USD

1 kỳ

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia và bảo hiểm sức khỏe

  • Sinh viên mới phải mua bảo hiểm sức khỏe từ Cathay life insurance cho những tháng đầu tiên.
  • Sau 6 tháng, sinh viên có thể đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe quốc gia.

Bảo hiểm sức khỏe

Giá tiền

Cathay life insurance

100 USD/ 6 tháng

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia

150 USD/ 6 tháng

Chi phí khác: 260 USD, bao gồm khám sức khỏe, mở tài khoản ngân hàng…

Học bổng


Đài Loan

Cơ quan phụ trách giáo dục

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx

Cơ quan phụ trách ngoại giao

https://www.mofa.gov.tw/en/default.html

ESIT Đài Loan

Việt Nam: VEST 500, Mekong 1000, Đà Nẵng, Đông Trung Bộ 1000
https://www.studyintaiwan.org/esit

Yuntech

Sinh hoạt phí hàng tháng cho sinh viên sau đại học

Sinh hoạt phí toàn phần: 15,000NTD cho sinh viên Tiến sỹ và 10,000NTD cho sinh viên Thạc sỹ
Sinh hoạt phí một phần: 8,000NTD cho sinh viên Tiến sỹ và 6,000NTD cho sinh viên Thạc sỹ

Miễn giảm học phí

Sinh viên có thể đăng ký học bổng này vào 2 lần tháng 3 hoặc tháng 9 (Đại học và Thạc sỹ)

Doanh nghiệp

Đông Nam Á/ Nam Á
“Học bổng nghiên cứu nâng cao Đài Loan từ MediaTek Inc.”

10,000USD cho mỗi sinh viên

Liên hệ
Office of International Affairs http://oia.yuntech.edu.tw
Tel: +886-5-5342601 ext. 2392
Email: tdi@yuntech.edu.tw