Đưa đón sân bay

Các dịch vụ hỗ trợ khác tại CIEC

Các dịch vụ hỗ trợ khác tại CIEC

Để đáp ứng nhu cầu du học ngày càng phát triển của sinh viên và phụ huynh học sinh, CIEC liên tục tổ chức các chương trình hội thảo nhằm cung cấp các thông tin chính xác về các cơ sở đào tạo giáo dục uy tín trên thế giới, cũng như các chương trình đào tạo ngoại ngữ thiết thực, bổ ích cho học sinh, sinh viên.