Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Điểm đến du học - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Điểm đến du học

HỘI THẢO CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẠI HỌC AUCKLAND, NEW ZEALAND

HỘI THẢO CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẠI HỌC AUCKLAND, NEW ZEALAND
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC) xin trân trọng giới thiệu thông tin chương trình hội thảo về Đại học Auckland, New Zealand và chương trình Thạc sĩ Kinh doanh (Business Masters) của trường. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa CIEC và trường. Dưới đây là...