1.100 chiếc cặp của sinh viên đã qua đời được trưng bày trong chiến dịch 'Send Silence Packing' nhằm cảnh báo số vụ tự tử tại các trường đại học Mỹ, theo trang web của chiến dịch.

Đại%20học%20Hofstr.jpg

Chiến dịch được tổ chức tại Đại học Hofstra, New York, Mỹ
- Ảnh chụp màn hình trang tin tức của Trường Hofstra​

 
1.100 chiếc cặp được trưng bày tượng trưng cho 1.100 vụ tự tử tại các trường đại học mỗi năm ở Mỹ. Buổi trưng bày nằm trong chiến dịch “Send Silence Packing” của tổ chức Active Minds.
 
Tổ chức Active Minds được thành lập năm 2003 bởi Alison Malmon, cô sinh viên Trường đại học Pennsylvania, sau khi anh trai cô tự tử.
 
Alexandra Fiorenzi, Chủ tịch tổ chức Active Minds tại Trường đại học Pennsylvania, cho biết đa số cặp được quyên góp từ gia đình những sinh viên tự tử, số ít còn lại được mua để thể hiện đủ con số 1.100 vụ tự tử mỗi năm.
 
Trong số 1.100 chiếc cặp được trưng bày, có hơn 300 chiếc đính kèm câu chuyện cá nhân, hình ảnh và thông điệp.
 
Theo Trung tâm Sức khỏa tâm thần tại Đại học Pennsylvania, lo lắng và tuyệt vọng là vấn đề tâm lý phổ biến nhất của sinh viên đại học.
 
Tờ New York Times minh chứng trong năm học vừa qua, Trường Tulane có 4 sinh viên tự tử, Trường đại học bang Appalachian có 3 sinh viên, Đại học Pennsylvania trong 13 tháng có đến 6 vụ tự tử...
 
Nguồn: Thanh niên