Tại Mỹ, văn hóa tip rất khác biệt. Ngoài hướng dẫn viên, bồi bàn, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn 1-2 USD cho người trực cửa hay dành 5-20 USD tới lễ tân khi du lịch xứ cờ hoa.