Bắt đầu một chương trình học cao đẳng cộng đồng là cánh cửa tiến đến bậc Đại học dành cho cả sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, có khá nhiều cạm bẫy trong các chương trình học này mà sinh viên cần tránh.

1. Trợ giúp về tài chính dành cho sinh viên quốc tế chuyển tiếp rất hạn hẹp

Sinh viên quốc tế thường không đáp ứng đủ điều kiện để nhận học bổng từ chính phủ Mỹ, trong khi các học bổng của trường hoặc các quỹ nổi tiếng lại rất cạnh tranh. Một số trường như Đại học New York, Đại học Chicago, Đại học Lehigh… chỉ cho phép sinh viên quốc tế nhận học bổng trong năm đầu tiên. Ngoài ra, các học bổng chỉ dành cho sinh viên chuyển tiếp như Phi Theta Kappa hay Jack Kent Cooke Foundation thường ít và khá cạnh tranh để đạt được.

Để tránh được điều này, hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa các chính sách trợ giúp về tài chính của từng trường để tìm ra nguồn hợp lý với mình. Ngoài ra bạn có thể liên hệ với trường để hỏi về các loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế học chuyển tiếp bậc Đại học.

2. Hệ thống tín chỉ tại Mỹ có thể không thể quy đổi khi bạn trở về nước

Khóa học của bạn có thể chuyển đổi tín chỉ cho chương trình học tại nước của bạn hoặc không. Rất nhiều sinh viên quốc tế áp dụng hệ thống học của nước mình khi nộp đơn vào các trường ở Mỹ, vì thế cần cân nhắc nếu bạn không thể tiếp tục học và phải về nước vì bất cứ lý do gì, bạn có thể không có gì trong tay.

3. Tham gia bất cứ lớp học nào có thể dẫn bạn đến bất lợi về tài chính

Có rất nhiều lớp học ở các lĩnh vực ở trường cao đẳng cộng đồng, tuy nhiên bạn cần tránh tham gia các lớp có nội dung trùng lặp để không phải trả quá nhiều tiền. Bạn nên liên hệ với trường để hỏi về lớp học nào cho phép chuyển đổi tín chỉ và xin lời khuyên của các giáo viên trong trường, sau đó lên kế hoạch cho quá trình học của mình.

Hồng Anh (CIEC) – Theo USNews