Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Dịch thuật chứng thực - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Dịch thuật chứng thực

Chứng nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH, kết quả thi tốt nghiệp THPT và bằng ĐH/CĐ cho sinh viên đi học tại Nhật Bản

Chứng nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH, kết quả thi tốt nghiệp THPT và bằng ĐH/CĐ cho sinh viên đi học tại Nhật Bản
Từ 31/5/2019, CIEC tạm dừng hoạt động xác nhận văn bằng và chờ thông báo thêm từ Hiệp hội. CIEC sẽ xử lý tất cả những hồ sơ đã nhận từ trước ngày 30/5/2019. Cục Hợp tác quốc tế (trước đây là Cục Đào tạo với nước ngoài) và Hiệp...