Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (Centre for International Education Consultancy - CIEC)  trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học, được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2014 và cập nhật chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 3838/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2018.

Trung tâm là đơn vị chính thức duy nhất tại thời điểm hiện tại thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng thực hiện các dịch vụ công về tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến các hoạt động phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của việc thành lập CIEC là thiết lập một kênh thông tin chính thức của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và tin cậy, định hướng, cảnh báo, tư vấn và khuyến nghị cho du học sinh, các bậc phụ huynh và xã hội trong việc phân biệt và lựa chọn các tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài có uy tín khi quyết định du học hoặc liên kết đào tạo.

Thành lập trung tâm tư vấn Giáo dục quốc tế

"Thành lập Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế là để có một tổ chức sự nghiệp nhà nước chuyên trách thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục quốc tế và đào tạo với nước ngoài. Qua quá trình hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực  dịch vụ tư vấn du học, Trung tâm sẽ là nơi tìm hiểu, ứng dụng, triển khai các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế, đào tạo với nước ngoài từ đó đóng góp thêm ý kiến cho Cục Đào tạo với nước ngoài trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài cho biết "Sự ra đời của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế là rất cần thiết và quan trọng. Tôi hy vọng Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế sẽ hỗ trợ các học sinh, sinh viên, công dân Việt Nam và các khách hàng khác có nhu cầu một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất".

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn du học, tư vấn xúc tiến giáo dục quốc tế và đào tạo với nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Đối với học sinh, sinh viên, và các bậc phụ huynh, CIEC cam kết cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và đáng tin cậy để người học và gia đình có thể đưa ra các quyết định hợp lý nhất trong quá trình du học. CIEC cam kết cung cấp dịch vụ trên cơ sở đặt lợi ích phát triển tương lai của học sinh, sinh viên ở vị trí trung tâm; luôn nỗ lực tối đa trong việc đàm phán, thương lượng để đạt được các hỗ trợ học thuật, tài chính cho các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đối với xã hội, CIEC đặt ra sứ mệnh mang đến cơ hội  cho các công dân trẻ của Việt nam, tương lai của đất nước được tiếp xúc, học tập, trải nghiệm  tại các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng tại nước ngoài, được trao cơ hội phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ, cơ hội trải nghiệm những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, tạo dựng nền tảng vững chắc phát triển tương lai sự nghiệp của các công dân Việt Nam..

Đối với các đối tác trong nước và quốc tế, CIEC cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy cùng chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và tiến hành hoạt động hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, để tiến đến mối quan hệ bền vững, hai bên cùng có lợi.

Đối với tư vấn viên, nhân viên, CIEC tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có tính sáng tạo cao. Đặt yếu tố con người trong hoạt động dịch vụ lên vị trí cao nhất là tôn chỉ hành động của CIEC.

Giá trị cốt lõi

Chính thống, đáng tin cậy
Quan tâm thấu hiểu
Năng động, chuyên nghiệp
Nỗ lực tiến tới sự hoàn hảo