1. Thông tin tổ chức, lịch trình
  2. Danh sách các trường Đài Loan tham dự
  3. Link đăng ký tham gia hội thảo (các cơ sở đào tạo Việt Nam, học sinh và phụ huynh quan tâm)
  4. Hỗ trợ - Liên hệ

Các thông tin sẽ được cập nhật và thông báo trong thời gian sớm nhất.