Danh sách các trường tham dự

*Khu vực phía Bắc


Học viện Quản lý và Sức khỏe Kinh Quốc


Đại học Thực Tiễn

Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa

Đại học Tài chính Kinh tế Đức Minh

Đại học Y Đài Bắc

Đại học Nghệ thuật Quốc lập Đài Bắc


Đại học Quốc lập Chính Trị


Học viện Hý khúc Quốc lập Đài Loan

Đại học Quốc lập Đài Bắc

Đại học Kỹ thuật Hồng Quốc Đức Lâm

Đại học KHKT Ming Chi

Học viện Công nghệ Lê Minh

Đại học Trường Canh

Đại học Trung Nguyên

Đại học Quốc lập Trung Ương

Đại học Huyền Trang

Đại học KHKT Y Nguyên Bội
 

 

*Khu vực phía Trung


Đại học Quốc lập Liên Hợp

Đại học KHKT Lĩnh Đông

Đại học KHKT Hoằng Quang

Đại học KHKT Trung Đài

Đại học Tịnh Nghi

Đại học KHKT Quốc lập Cần Ích

Đại học Y Trung Sơn

Đại học Đại Diệp

Đại học Công nghệ Kiến Quốc

Đại học KHKT Nam Khai

Đại học Quốc gia Chi Nan

Đại học KHKT Quốc lập Vân Lâm

Đại học KHKT Quốc lập Hổ Vĩ
         

 

*Khu vực phía Nam


Đại học Dược lý Gia Nam

Đại học KHKT Nam Đài

Đại học Khoa học Công nghệ Côn Sơn

Học viện Quản lý tài chính Trung Tín

Đại học Trường Vinh

Đại học Kĩ thuật Y Trung Hoa

Đại học Quốc lập Thành Công

Đại học Khoa học Công nghệ Viễn Đông

Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng

Đại học Y Cao Hùng

Đại học Quốc lập Cao Hùng

Đại học I-Shou

Đại học Khách sạn & Du lịch Quốc lập Cao Hùng

Đại học Quốc lập Trung Sơn

Đại học KHKT Quốc lập Bình Đông

Đại học Quốc lập Bình Đông
 

 

*Khu vực phía Đông & đảo


Đại học Quốc lập Nghi Lan

Đại học KHKT Từ Tế

Đại học Từ Tế

Đại học Quốc lập Đông Hoa

Đại học Quốc gia Kim Môn
 

 

Các thông tin hữu ích:

Hệ thống giáo dục đại học Đài Loan

Thông tin các chương trình Học bổng Đài Loan

Mini Game trúng thưởng khi đăng ký và tham gia sự kiện