Về chúng tôi

Đại học Đông Ngô (SCU) là trường đại học tư thục lâu đời nhất ở Đài Loan có cam kết giáo dục đại học trong hơn 120 năm. SCU đã trở thành một tổ chức học thuật nổi tiếng và hàng đầu ở châu Á đã phát triển quan hệ đối tác với hơn 330 trường học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới.

SCU hiện bao gồm hai cơ sở với nguồn tài nguyên học thuật và văn hóa độc nhất ở Đài Bắc. SCU có sáu trường thành viên bao gồm: Trường Nghệ thuật & Khoa học Xã hội, Trường Ngoại ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học, Trường Luật, Trường Kinh doanh và Trường Quản lý Dữ liệu lớn), cung cấp 24 chuyên ngành, 24 chương trình Thạc sĩ và sáu chương trình Tiến sĩ. Số lượng sinh viên đã vượt quá 15.000 sinh viên.

+ Trường Kinh doanh SCU được AACSB công nhận.

+ Trong QS world university ranking năm 2021, Đại học Đông Ngô xếp hạng 1201+

+ Trong QS Asia University ranking năm 2022, trường được xếp hạng 351-400,  Đại học Đông Ngô còn được xếp hạng 6 trong trên tổng số tất cả các trường đại học tư nhân ở Đài Loan.

Chương trình học nổi bật

+ Chương trình quốc tế trong nghiên cứu liên ngành

https://web-ch.scu.edu.tw/gpis/web_page/12214
Nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh khả năng học tiếng Trung cũng như học liên ngành. Chương trình 2 + 2 tại Đài Loan:

+ Năm 1 và 2 tập trung vào việc học tiếng Trung.

+ Năm 3 và 4 tập trung vào chuyên ngành đã chọn để trau dồi khả năng nói tiếng Trung chuyên nghiệp.

+ Chương trình kinh doanh quốc tế (Bậc thạc sĩ): http://www.scu.edu.tw/gbp/

Chương trình Kinh doanh quốc tế là một chương trình Sau đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh và chuyên về các lĩnh vực sau: Quản lý Tiếp thị, Quản lý Tài chính, Quản lý Hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Hệ thống Thông tin Quản lý

Học bổng

+ Học bổng “Soochow University International Student”: http://icae.scu.edu.tw/zh-hant/int/scholarship/01

+ Học bổng “Soochow University Outstanding Foreign Student”: http://icae.scu.edu.tw/zh-hant/int/scholarship/03

+ Học bổng khác: http://icae.scu.edu.tw/zh-hant/node/1981

Số người nhận học bổng và mức học bổng được quyết định tuỳ theo hội đồng trao đổi tại Đại học Đông Ngô.

Đăng ký:
Kỳ mùa thu: từ tháng 2- tháng 4
Hướng dẫn đăng ký: https://web-en.scu.edu.tw/entrance/web_page/460

Liên hệ
Phòng tuyển sinh:  https://web-en.scu.edu.tw/entrance/web_page/456
E-mail: entrance@scu.edu.tw

Thông tin khác:

Soochow University: https://www-en.scu.edu.tw/
ICAE Website: http://icae.scu.edu.tw/en