Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tin tức du học - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tin tức du học

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ÚC DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ÚC DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi...

Muốn định cư tại Úc nên theo học những ngành nào?

Muốn định cư tại Úc nên theo học những ngành nào?
Úc là một quốc gia có chỉ số an toàn cao về môi trường sống và cơ hội nghề nghiệp. Chính vì thế rất nhiều người sau khi đi du học tại Úc mong muốn được ở lại xứ sở chuột túi để nâng cao tay nghề và tìm được một công việc thích hợp giúp họ có thể...