Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tin tức du học - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tin tức du học

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng năm 2019
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển nhân sự cho 03 vị trí trong quá trình mở rộng hoạt động của đơn vị. Cụ thể như sau: ...

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ÚC DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ÚC DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi...