Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại Đại học Lausanne, Thụy Sĩ

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại Đại học Lausanne, Thụy Sĩ
Đại học Lausanne (tiếng Anh University of Lausanne, tiếng Pháp: Université de Lausanne hay UNIL) là một trường đại học tại Lausanne, Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1537 với chức năng ban đầu là giáo dục về thần học trước khi chính thức trở thành đại học vào năm 1890. Ước tính có khoảng 12.000 sinh...

Học bổng trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh
Học bổng từ £2,000-£10,000/năm cho bậc Đại học và 50% cho bậc Thạc sĩ tại trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh. - Arts & Humanities - Science - Social sciences - Business Trường Đại học...

Học bổng trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh
Học bổng 50% cho bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh. - Business - Engineering and Informatics - History, Art History and Philosophy - Media, Film and Music Trường Đại học Sussex...

Học bổng trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh
Học bổng 50% các ngành học bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh. - Arts & Creative Industries - Business - Health & Education - Law, Criminal & Social Sciences Trường Đại học...

Học bổng trường Đại học Hull, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Hull, Vương quốc Anh
Học bổng đến 100% cho các bậc học tại trường Đại học Hull, Vương quốc Anh: - Học bổng £3,500 cho các khóa cử nhân và £5,000 cho các khóa thạc sĩ full-time - Học bổng 100% cho khóa thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) - Học...