Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Học bổng Đại học Monash - Úc năm 2024

Học bổng Đại học Monash - Úc năm 2024
Cập nhật thông tin học bổng của Đại học Monash - Úc năm 2024  Monash International Leadership Scholarship:    🎓Bậc Học: Cử Nhân, Thạc Sĩ (Tín Chỉ)     💲Giá Trị: 100% Học Phí trong toàn...

Đại học Southern Cross - Úc

Đại học Southern Cross - Úc
Tại sao nên lựa chọn Southern Cross University? Top ranking: > Trường nằm trong Top 200 trường Đại học trẻ của Úc > Top 400 về đào tạo ngành Khoa học Đời sống...

Học bổng 2023 - Đại học Monash, Úc

Học bổng 2023 - Đại học Monash, Úc
  Cập nhật thông tin học bổng mới nhất đến từ Đại học Monash, Úc 1. Học bổng - Học bổng Leadership: 100% học phí cho toàn bộ chương trình học (4 suất/ năm...