Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Học bổng trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh
Học bổng từ £2,000-£10,000/năm cho bậc Đại học và 50% cho bậc Thạc sĩ tại trường Đại học East Anglia, Vương quốc Anh. - Arts & Humanities - Science - Social sciences - Business Trường Đại học...

Học bổng trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh
Học bổng 50% cho bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh. - Business - Engineering and Informatics - History, Art History and Philosophy - Media, Film and Music Trường Đại học Sussex...

Học bổng trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh
Học bổng 50% các ngành học bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh. - Arts & Creative Industries - Business - Health & Education - Law, Criminal & Social Sciences Trường Đại học...

Học bổng trường Đại học Hull, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Hull, Vương quốc Anh
Học bổng đến 100% cho các bậc học tại trường Đại học Hull, Vương quốc Anh: - Học bổng £3,500 cho các khóa cử nhân và £5,000 cho các khóa thạc sĩ full-time - Học bổng 100% cho khóa thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) - Học...

Học bổng trường Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh

Học bổng trường Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh
Học bổng cho các bậc học tại trường Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh: - Cử nhân: £2500 cho các khóa học full-time - Cử nhân: £2000 cho các học sinh Việt Nam trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM - Thạc sĩ: 50% học phí cho các khóa học...

Đại học University of East Anglia – TOP 15 tại Vương quốc Anh

Đại học University of East Anglia – TOP 15 tại Vương quốc Anh
Điểm mạnh: - Location: nằm tại thành phố thành phố Norwich cổ kính, một thành phố có bề dày lịch sử và bao quanh là vùng đồng quê yên bình; cách London 2 tiếng đi tàu - Top 15 trường ĐH tốt nhất tại UK (The Times/Sunday Times 2019 &...