CIC Higher Edu được công nhận bởi tổ chức TEQSA Australia và được cấp phép bởi CRICOS,  cung cấp chương trình học chất lượng với cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến. 

Nhằm thúc đẩy kết nối quan hệ giữa các nước, CIC Higher Edu xây dựng chương trình “Return to Campus Scholarship” dành cho các bạn sinh viên quốc tế.

Chương trình hỗ trợ học bổng lên đến 40% cho các bậc học.

Trường đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến ngành kinh doanh

Mọi thông tin về chương trình học, học bổng, tham khảo tại: https://cic.vic.edu.au/