Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng chính phủ - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng chính phủ

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ CHEVENING (ANH QUỐC) NĂM HỌC 2018/2019

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ CHEVENING (ANH QUỐC) NĂM HỌC 2018/2019
Học bổng Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của chính phủ Anh được hỗ trợ bởi văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) cùng các tổ chức thành viên với các suất học bổng được trao cho những nhà lãnh đạo nổi bật đến từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh...

Học bổng Chevening năm học 2017 - 2018

Học bổng Chevening năm học 2017 - 2018
Học bổng Chevening là chương trình học bổng quốc tế của chính phủ Anh, được hỗ trợ bởi văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO). Học bổng được cấp cho các ứng viên nổi bật với tiềm năng lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới. ...

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2016-2017
Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2016-2017. Năm nay sẽ có tối đa 40 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam. Hạn nộp hồ sơ học bổng thạc sĩ cho các ngành học kỹ thuật (Công nghệ...