Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng chính phủ - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng chính phủ

Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2020 - 2021

Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2020 - 2021
Học bổng Chevening là chương trình học bổng của Chính phủ Anh, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh và Khối thịnh vượng chung và các tổ chức đối tác. Chương trình Học bổng này bắt đầu từ năm 1983 và phát triển thành một chương trình quốc tế có quy tín. Học bổng Chevening đến từ...

Thông báo chương trình Học bổng Ả-rập Xê-út

Thông báo chương trình Học bổng Ả-rập Xê-út
Đại sứ quán Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam thông báo chương trình học bổng cho công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục của Ả-rập Xê-út, cụ thể như sau: 1. Số lượng: 32 suất học bổng đào tạo 2. Trình độ đào tạo: Chương...

Thông báo học bổng chính phủ bậc sau đại học tại Thụy Sĩ

Thông báo học bổng chính phủ bậc sau đại học tại Thụy Sĩ
Học bổng chính phủ Thụy Sĩ (Swiss Government Excellence Scholarship) chính thức mở đơn nhận hồ sơ vào tháng 8/2019 cho sinh viên quốc tế năm học 2020 -2021. 1. Bậc học: Sau đại học gồm thạc sĩ và tiến sĩ 2. Ngành học: Ứng...

Học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ ITEC 2019

Học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ ITEC 2019
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (Indian Technical and Economics Cooperation - ITEC) cho công dân Việt Nam. Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) ra đời vào ngày 15/9/1964 theo quyết định của Chính phủ Ấn...

Thông báo chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc năm 2019

Thông báo chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc năm 2019
Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc (ASEAN-CHINA Young Leaders Scholarship Program-ACYLS) là một sáng kiến nhằm đáp lại lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo...