Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng chính phủ - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng chính phủ

Chương trình học bổng sau đại học tại Estonia

Chương trình học bổng sau đại học tại Estonia
Trường Ngoại giao Estonia (ESD) thuộc Bộ Ngoại giao Estonia thông báo cấp một số học bổng trong Chương trình bồi dưỡng nâng cao sau đại học dành cho các nhà ngoại giao và công chức trẻ Việt nam năm 2019. Các khóa học bằng tiếng Anh, nội dung gồm 03 chủ đề chính: quan hệ quốc...

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ CHEVENING (ANH QUỐC) NĂM HỌC 2018/2019

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ CHEVENING (ANH QUỐC) NĂM HỌC 2018/2019
Học bổng Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của chính phủ Anh được hỗ trợ bởi văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) cùng các tổ chức thành viên với các suất học bổng được trao cho những nhà lãnh đạo nổi bật đến từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh...

Học bổng Chevening năm học 2017 - 2018

Học bổng Chevening năm học 2017 - 2018
Học bổng Chevening là chương trình học bổng quốc tế của chính phủ Anh, được hỗ trợ bởi văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO). Học bổng được cấp cho các ứng viên nổi bật với tiềm năng lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới. ...