Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo học bổng của Đại học Hồi giáo Quốc tế Indonesia (Universitas Islam International Indonesia – UIII) cho sinh viên quốc tế  năm học 2024-2025 như sau:

1.    Giá trị học bổng:
- Phí thị thực (visa) và phí làm thẻ cư trú (Students’ study permit);
- Vé máy bay khứ hồi;
- Học phí cho 02 năm học (trình độ thạc sỹ) hoặc 04 năm học (trình độ tiến sỹ);
- Phí hỗ trợ định cư sau khi đến Indonesia;
- Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng;
- Bảo hiểm y tế;
- Chi phí cho giáo trình và hỗ trợ nghiên cứu khác.

2.    Điều kiện:
Ứng viên cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:
-    Có bằng tốt nghiệp Đại học (đối với trình độ Thạc sỹ) hoặc bằng tốt nghiệp Thạc sỹ (đối với trình độ Tiến sỹ);
-    Không quá 35 tuổi (đối với trình độ Thạc sỹ) và 04 tuổi (đối với trình độ Tiến sỹ);
-    Hiện không đang theo học các chương trình tương đương đối với trình độ đào tạo dự định ứng tuyển;
-    Hiện không đang nhận học bổng từ bất kỳ đơn vị tài trợ nào;
-    Đáp ứng đủ các điều kiện của chính phủ Indonesia đối với học sinh quốc tế (các điều kiện về visa, sức khỏe, v.v…)
-    Có thành tích học tập xuất sắc: GPA 3.0/4.0 (đối với trình độ Thạc sỹ) và 3.5/4.0 (đối với trình độ Tiến sỹ).

3.    Thời gian nộp hồ sơ: 
Ứng viên nộp hồ sơ qua cổng điện tử tại website: https://uiii.ac.id/admissions trước ngày 03/05/2024.

4.    Liên hệ:
Thông tin chi tiết, ứng viên liên hệ qua địa chỉ thư điện tử: admission@uiii.ac.id, qua website uiii.ac.id hoặc liên hệ Ông Bien Gia Hung qua email kberi.hanoi.sosbud@gmail.com hoặc hanoi.kbri@kemlu.go.id