Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Âu - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Âu

Đại học East Anglia - Anh Quốc

Đại học East Anglia - Anh Quốc
Trường Đại học East Anglia (UEA) nằm tại thành phố Norwich xinh đẹp với sự kết hợp hài hoà bởi một bên là các khu thương mại,...

Đại học Huddersfield, Anh Quốc

Đại học Huddersfield, Anh Quốc
Trường Đại học HUDDERSFIELD ( www.hud.ac.uk ) được thành lập năm 1825. Khu học xá Huddersfield tọa lạc tại trung tâm thành phố Huddersfield – một thành phố cổ...

Đại học Warwick, Anh

Đại học Warwick, Anh
Được thành lập năm 1965, Đại học Warwick nằm trong cơ sở rộng 700 mẫu ở trung tâm nước Anh, thuận tiện...

Đại Học Limerick, Ailen

Đại Học Limerick, Ailen
Trường Đại học Limerick (Limerick University) được thành lập vào năm 1989 và hiện có tổng số sinh viên đang theo học là 17,000 sinh. Cộng...