Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Âu - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Âu

Đại học Bournemouth (BOURNEMOUTH UNIVERSITY)

Đại học Bournemouth (BOURNEMOUTH UNIVERSITY)
Bournemouth University thuộc TOP 10 về Nghệ thuật và Thiết kế (bao gồm Hoạt hình Máy tính) ở Vương quốc Anh (theo Cẩm nang Đại học tờ Thời báo 2013), TOP...

Trường Đại học Sussex, Anh

Trường Đại học Sussex, Anh
Đại học Sussex được thành lập từ năm 1961 và hiện tại có 11,400 sinh viên đang theo học, trong đó có 2,500 sinh viên quốc tế. Trường tọa lạc...