Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Bắc Mỹ - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Bắc Mỹ

Đại học Ottawa, Canada

Đại học Ottawa, Canada
Đại học Ottawa nằm tại thủ đô Ottawa, Ontario, Canada, được tọa lạc trên diện tích 42,5 ha giữa khu dân cư...

Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ
Đại học Indiana ở Bloomington (“IU”) được thành lập vào năm 1820 và là một trong những trường đại học lớn nhất ở Hoa Kì. IU...

Trường Đại học Alberta, Canada

Trường Đại học Alberta, Canada
Trường Đại học Alberta (Ualberta) - thành lập năm 1908 là Đại học hàng đầu tại Canada, nổi tiếng về những nghiên cứu được vinh danh thế...

Trường Đại học Regina, Canada

Trường Đại học Regina, Canada
Tọa lạc tại Regina, thủ phủ của bang Saskatchewan, trường Đại học Reginalà một trong 10 trường đại học tổng hợp hàng đầu của...

Trường Đại học Arkansas, Hoa Kì

Trường Đại học Arkansas, Hoa Kì
Trường Đại học Arkansas (University of Arkansas) nằm ở Fayetteville, Arkansas, cung cấp hơn 200 chương trình đào tạo bao gồm lịch sử, kỹ thuật, truyền hình,...