• Top 10 trường đại học tốt nhất Canada và xếp 201-300 trên thế giới (Academic Ranking of World Universities (ARWU) – 2012)
 • Là trường đại học đứng thứ 7 Canada và thứ 157 trên thế giới (QS World University Rankings 2011)
 • Chương trình khoa học xã hội xếp thứ 76 – 100 trên thế giới (theo the ARWU- 2012)
 • Chương trình luật cũng xếp thứ 9 tại Canada (Maclean’s Rankings of Canadian Universities 2012)
 • Chương trình MBA của trường cũng được xếp thứ 2 tại Canada và thứ 46 trên thế giới (the Financial Times 2011)
 • Trên 500 hợp tác nghiên cứu hoạt động trên tất cả các châu lục

Trao đổi quốc tế và nghiên cứu với hơn 36 quốc gia và hơn 115 tổ chức trên thế giớiUniversity of Western Ontario là trường đại học công lập nằm tại thành phố London, phía tây của tỉnh Ontario, Canada. Được thành lập năm 1878, trải qua lịch sử phát triển, trường càng ngày càng phát triển và mở rộng với diện tích khuôn viên chính trường tọa lạc 1200 mẫu anh, các ngành học và chương trình học thuật đa dạng và phong phú với 12 khoa và 3 trường cao đẳng liên kết. Hằng năm có khoảng trên 22.000 sinh viên theo học bậc đại học và hơn 4.000 sinh viên theo học bậc sau đại học với hơn 9.000 chương trình full time và part-time.

Các chương trình đào tạo

University of Western Ontario có 12 khoa, cung cấp hơn 400 chương trình đại học và 120 chương trình sau đại học, bao gồm:

 • Faculty of Arts and Humanities
 • Faculty of Law
 • Schulich School of Medicine and Dentistry
 • Don Wright Faculty of Music
 • Faculty of Science
 • Faculty of Social Science
 • Special Appointments