Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Giới thiệu Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU

Giới thiệu Kỳ thi Du học Nhật Bản  EJU
Kỳ thi Du học Nhật Bản (Examination for Japanese University Admission - EJU) là một phần trong việc xét tuyển du học sinh tư phí bậc Đại học vào trường Đại học của Nhật Bản. Kỳ thi được Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) tổ chức....

Chương trình du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp THPT

Chương trình du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp THPT
1 – Chương trình du học Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam? Hiện nay, phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp lựa chọn học Đại học, Cao đẳng hoặc học nghề tại Việt Nam nhưng có một số lượng không nhỏ học sinh Việt...