Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Ngày hội giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam 2017 (IHED Vietnam 2017)

Ngày hội giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam 2017 (IHED Vietnam 2017)
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, trực thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2017 (International Higher Education Day in Vietnam – IHED Vietnam 2017) do Cục ĐTVNN...

Hội thảo cung cấp thông tin Đại học Bách khoa Milan

Hội thảo cung cấp thông tin Đại học Bách khoa Milan
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC), Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED) – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu nội dung chương trình Hội thảo cung cấp thông tin về trường Đại học Bách khoa Milan, Ý. Nằm trong khuôn khổ...

Cơ hội gặp gỡ đại diện trường tại Triển lãm Giáo dục Ireland 2015

Cơ hội gặp gỡ đại diện trường tại Triển lãm Giáo dục Ireland 2015
Triển lãm Giáo dục Ireland năm 2015, Đại học – Thạc sĩ - Tiến sĩ là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa, được Bộ Giáo dục & Đào tạo, kết hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Hiệp hội các trường Đại học Ireland (IUA - Irish Universities Association) tổ...