Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn (Hospitality Management) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn (Hospitality Management) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019
Ngành dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn đang tiếp tục lớn mạnh, với những cơ hội mở rộng sự nghiệp tại Australia cũng như ở nước ngoài. Đây là ngành đặc thù với tốc độ phát triển nhanh, phủ rộng trên nhiều mảng như khách sạn, du lịch biển, hàng không, nhà hàng, quán bar và các...

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Du lịch và Lữ hành (Travel and Tourism) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Du lịch và Lữ hành (Travel and Tourism) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019
Ngành Du lịch và Lữ hành tiếp tục mở rộng một cách nhanh chóng tại Australia và các quốc gia khác trên thế giới. Đây là ngành có ảnh hưởng rộng trên phạm vi các mảng như Đại lý Du lịch, Hàng không, Các cơ quan Du lịch của Chính phủ và Địa phương, Du lịch Xanh và...

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non (Early Childhood Education and Care) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non (Early Childhood Education and Care) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019
Việc giáo dục trẻ mầm non hỗ trợ cho nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ về cả thể chất và tinh thần, đồng thời ngành này có ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi. Các yêu cầu để theo học ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non...

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Quản lý Dự án (Project Management) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Quản lý Dự án (Project Management) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019
Trong xã hội hiện nay, việc kinh doanh được vận hành với các dự án và hầu hết các tổ chức đều có nhân viên làm việc trong nhiều dự án đa dạng. Bất kể mỗi cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp của mình trong lĩnh vực marketing, kế toán, quản lý, IT hay lĩnh vực nào...

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Marketing và Truyền thông (Marketing and Communication) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019

Giới thiệu về tuyển sinh ngành Marketing và Truyền thông (Marketing and Communication) tại Academy Australasia Group (AAG) năm 2019
Không thể phủ nhận được rằng marketing đóng một vai trò chủ chốt trong việc thấu hiểu người tiêu dung và các thị trường để cho phép các công ty đưa ra những quyết định có lợi và hiệu quả hơn. Trong mỗi khía cạnh của nền kinh tế, dịch vụ công, quản lý cá nhân hoặc kể...