Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Ngày hội Giáo dục Toàn cầu năm 2023

Ngày hội Giáo dục Toàn cầu năm 2023
Tiếp nối thành công của sự kiện được tổ chức năm 2022 với sự tham dự của hơn 4.000 học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, tháng 3/2023...

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022
SỰ KIỆN LỚN NHẤT TRONG NĂM MÀ HỘI MÊ DU HỌC, GIÁO DỤC NEW ZEALAND KHÔNG NÊN BỎ LỠ!!! Đại diện hơn 40 trường hàng đầu New Zealand sẽ có mặt...