Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Agenda Ngày hội Giáo dục Đài Loan 2020

Agenda Ngày hội Giáo dục Đài Loan 2020
Tại sự kiện sẽ diễn ra song song 02 hoạt động chính như sau: 1. Hội thảo giáo dục: Giới thiệu thông tin các trường, các chương trình thế mạnh của...