Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Sự kiện du học - Trang 4 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Sự kiện du học

Việt Nam khát nhân lực ngành thú y

Việt Nam khát nhân lực ngành thú y
Ngành thú y là ngành học đào tạo và nghiên cứu năng lực chuyên môn về thú y. Những người học ngành này sẽ được đào tạo về các kiến...

Học bổng du học hè năm 2020

Học bổng du học hè năm 2020
CIEC dành tặng 03 suất học bổng du học hè tổng trị giá 60 triệu đồng cho các bạn học sinh tham gia cuộc thi với chủ đề:           - Định...