Đại học Indiana ở Bloomington (“IU”) được thành lập vào năm 1820 và là một trong những trường đại học lớn nhất ở Hoa Kì. IU là một trong 34 trường đại học công lập thuộc Hiệp hội các trường đại học Mỹ tuyển chọn. Có đến 47 000 sinh viên đến từ hơn 110 nước với 37 % các khoa của IU có nền tảng quốc tế. Với 20 chương trình cấp bằng được xếp trong top 10 theo chỉ số quốc gia và quốc tế, Đại học Indiana được đặc biệt biết đến bởi Trường Kinh doanh Kelley, Trường Âm nhạc Jacobs, Trường Tin học và Máy tính, Trường Truyền thông (điện ảnh và báo chí), và Trường Quan hệ công chúng và môi trường.

•                    Các ưu điểm, lĩnh vực nghiên cứu và các khóa học chính:

#1

·         Chương trình sau đại học về quản trị tổ chức phi lợi nhuận, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về quản lý và chính sách môi trường, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

 ·        Chương trình Tiến sĩ học Văn hóa Dân gian, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia 

·         Trường Âm nhạc 

·         Chương trình M.B.A về Cộng đồng phụ nữ, Nerdscholar 

#2

·         Chương trình M.B.A trực tuyến, Tin tức Hoa kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Quan hệ Công chúng, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới  

·         Chương trình sau đại học về Tâm lý Xã hội, Tin tức Hoa kì và Báo cáo Thế giới  

#4

·         Chương trình M.F.A. về Hát kịch, trên sân khấu 

#5

·         Chương trình sau đại học về Thiết kế, Xếp hạng của Đại học LINKEDIN

 

TOP 5

·         Chương trình sau đại học về Phân tích Hóa học, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Vật lý Hạt nhân, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

TOP 10

·         Chương trình Marketing, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Quản lý Giáo Dục Đại học, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình về Báo chí, Tạp chí Đại học 

·         Chương trình sau đại học về Giáo dục Giáo viên Tiểu học, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Lịch sử Châu Phi và Lịch sử Mỹ Latin 

·         Chương trình về Tài chính, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Thư viện và Nghiên cứu thông tin, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế Giới 

·         Chương trình về Doanh nhân, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về hệ thông thông tin, Tin tức Hoa Kì và Báo cáo Thế giới 

·         Chương trình sau đại học về Phân tích Chính sách công, Tin tức Hoa kì và Báo cáo Thế giới