Đại sứ quán nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam thông qua Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế trân trọng thông báo về học bổng Colombia của ICETEX cho công dân mang quốc tịch nước ngoài mong muốn tham gia các chương trình sau Đại học tại Colombia.

ICETEX là một tổ chức của Nhà nước có nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục cấp cao thông qua việc hỗ trợ tài chính cho các đối tượng hạn chế về tài chính và có kết quả học tập tốt. Tổ chức này cũng tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội giáo dục do cộng đồng quốc tế cung cấp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho công dân Colombia, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Các ứng viên quan tâm tới chương  trình phải đăng ký trực tuyến (tại địa chỉ: https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/becas/beca-colombia-extranjeros) chậm nhất ngày 09/6/2024 và tất cả các hồ sơ phải được cập nhật lên hệ thống, ICETEX sẽ không nhận bản cứng vì bất cứ lý do nào, cũng như những trường hợp nộp sau thời hạn nếu trên. Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình, vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ quốc tế của ICETEX qua địa chỉ email: beca_colombia@icetex.gov.co