Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng chính phủ - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng chính phủ

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2016-2017
Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2016-2017. Năm nay sẽ có tối đa 40 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam. Hạn nộp hồ sơ học bổng thạc sĩ cho các ngành học kỹ thuật (Công nghệ...

Thái Lan cấp học bổng sau đại học

Thái Lan cấp học bổng sau đại học
Bà Panpimon Suwannapongse, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, và Giáo sư Suthi Ekahitanonda, đại diện Đại học Chulalongkorn, hôm nay công bố “Học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái – Sasin” cấp cho sinh viên sau đại học trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Sasin niên khóa 2016. ...

Top 10 chương trình học bổng tại Bỉ dành cho sinh viên quốc tế

Top 10 chương trình học bổng tại Bỉ dành cho sinh viên quốc tế
Trong nỗ lực hướng tới sự hợp tác phát triển, chính phủ Bỉ cung cấp các học bổng dành cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các chương trình nghiên cứu, thạc sĩ tại các trường đại học Bỉ nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. ...