Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng chính phủ - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng chính phủ

30 suất học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản cho công chức Việt Nam

30 suất học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản cho công chức Việt Nam
Sáng 19-8, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản năm 2015 chính thức được khởi động. Đối tượng là các cán bộ, công...

Học bổng toàn phần Vanier Canada Graduate Scholarship

Học bổng toàn phần Vanier Canada Graduate Scholarship
Chính phủ Canada đã thành lập chương trình Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) từ năm 2008 nhằm nâng cao khả năng của đất nước về thu hút những nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng như tạo dựng đất nước như một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu. Những...

Bộ GD&ĐT tuyển sinh đi học tại Maroc năm 2015

Bộ GD&ĐT tuyển sinh đi học tại Maroc năm 2015
Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Maroc theo diện Hiệp định năm 2015. Số lượng và chế độ học bổng Tổng số có 10 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học và...

Thông báo chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz

Thông báo chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz
Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về Chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz năm 2015/2016 đến các ứng viên quan tâm. Tên học bổng: Chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz ...