Đại sứ quán Brunei Darussalam tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình Học bổng chính phủ Brunei Darussalam cho năm học 2024/2025 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:
Ứng viên phải:​ ​
- Không vượt quá 25 tuổi đối với các chương trình Đại học và các khóa học được cấp bằng, và không quá 35 tuổi đối với các chương trình sau đại học, tính đến ngày đầu tiên của tháng 7 trong năm khóa học/chương trình bắt đầu.
- Thành thạo tiếng Anh đạt Credit 6 trong Kỳ thi GCE 'O' Level hoặc điểm 'C' trong tiếng Anh IGCSE (như ngôn ngữ thứ hai) hoặc điểm IELTS 6.0 hoặc điểm TOEFL tối thiểu là 550.

2. Hạn nộp và yêu cầu hồ sơ:

  • Ngày kết thúc nộp đơn xin Học bổng: 16:00 giờ Brunei (15:00 giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 2 năm 2024.
  • Các tài liệu được tải lên trong mẫu đơn:

- Bản sao có chứng thực bằng cấp học vấn và các tài liệu hỗ trợ khác (chứng chỉ, xác nhận, bảng điểm).
- Bản dịch tiếng Anh có chứng thực đối với các tài liệu không phải bằng tiếng Anh.
- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh và Hộ chiếu.
- Tài liệu tham khảo và khuyến nghị từ người giới thiệu. (theo mẫu C1 and C2)

  • Để đăng ký, vui lòng điền vào Mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại liên kết sau – BDGS Application Form.

+ Ứng viên nộp đơn vào Đại học Brunei Darussalam (UBD) cũng phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thông qua  https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/
+ Ứng viên nộp đơn vào Universiti Teknologi Brunei (UTB) cũng phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thông qua https://apply.utb.edu.bn/

  • Lưu ý:

- Ứng viên có thể được yêu cầu phỏng vấn bởi các tổ chức cung cấp các chương trình và tham dự một kỳ thi viết để đánh giá trình độ tiếng Anh / tiếng Mã Lai / tiếng Ả Rập của ứng viên (nếu có).
- Chính phủ Brunei Darussalam có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào. Quyết định lựa chọn ứng viên là quyết định cuối cùng. Bất kỳ tranh chấp hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyết định được đưa ra sẽ không được giải quyết.

3. Liên hệ: