Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo chương trình Học bổng năm 2024:

Trong những năm gần đây, hợp tác giáo dục Việt – Đài ngày càng mật thiết và có những bước tiến rõ rệt. Nhằm khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đến Đài Loan du học, hàng năm Bộ Giáo dục Đài Loan đều cung cấp các suất học bổng tiếng Hoa, học bổng theo học các cấp học vị và luôn thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia. Năm 2024, Bộ Giáo dục Đài Loan cung cấp các loại học bổng, cụ thể như sau:

1.      Học bổng học vị (MOE) dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc Việt Nam (Hướng dẫn xin học bổng tại link: https://depart.moe.edu.tw/VN/News_Content.aspx?n=52EBA08E597C8699&sms=BB49DCCE0919D766&s=CB0BEE9A94DBFF31)

2.      Học bổng tiếng Hoa (HES) dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc Việt Nam (Hướng dẫn xin học bổng tại link: https://depart.moe.edu.tw/VN/News_Content.aspx?n=52EBA08E597C8699&sms=BB49DCCE0919D766&s=E943BC9BC6699A2A)

Mọi thông tin chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ Ms Hường, Tel: 02438335501 ext.8458, email: tweduvn@gmail.com (khu vực từ Huế trở ra Bắc).