Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2025 (Lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1.    Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2025nendonihonseifusyougakukin_vn.html

2.    Thông báo về thời gian thi
Lịch thi tuyển chọn dự kiến sẽ được tiến hành theo thời gian dưới đây:

    Lịch thi viết: trung tuần tháng 6 năm 2024 (dự kiến ngày 13 ~ ngày 14 tháng 6)
    Lịch thi vấn đáp: đầu tháng 7 ~ giữa tháng 7 năm 2024

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.