Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan thông tin học bổng mang tên Nhà khoa học Ba Lan Stefan Banach.

Học bổng nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển thông qua việc nâng cao trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của công dân của các quốc gia đủ điều kiện tham gia.

Học bổng là một sáng kiến chung của Bộ Ngoại giao Ba Lan và Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan được thực hiện như một phần của chương trình hỗ trợ phát triển của Ba Lan.

Trị giá học bổng: miễn học phí + tiền sinh hoạt phí hàng tháng:
- Trong thời gian học dự bị tiếng: 1700 PLN/tháng (tương đương khoảng 386 USD/tháng) trong thời gian học dự bị tiếng;
- Trong thời gian học chuyên ngành: 1500 PLN/tháng (tương đương khoảng 340 USD/tháng) trong thời gian học chuyên ngành.

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 31 tháng 3 năm 2023, 3 giờ chiều theo giờ địa phương (Warsaw).

Ứng viên dự tuyển đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại liên kết https://programs.nawa.gov.pl/login. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 7 năm 2023.
Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng xem thông tin chi tiết tại địa chỉ website:https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme/call-for-proposals, hoặc gửi email tới banach@nawa.gov.pl

Tài liệu đính kèm:
1.     Regulations of the Polish National Agency for Academic Exchange Programmes for students
2.     List of certificate confirming knowledge of English language
3.     Model certificate
4.     List of country and corresponding rates - mobility allowance