Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trang 5 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Chương trình học bổng tiến sĩ trường IMT Lucca, Ý

Chương trình học bổng tiến sĩ trường IMT Lucca, Ý
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC), Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu về chương trình học bổng Tiến sĩ giá trị từ một đối tác uy tín của trung tâm – Học viện Nghiên cứu Cao cấp Lucca (Italia)....