Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trang 5 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Học bổng Foundation đại học Queensland

Học bổng Foundation đại học Queensland
Đối tượng: Công dân Việt Nam Hạn nộp hồ sơ: thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015 Thông tin học bổng: Giá trị học bổng: 50% học phí (không bao gồm sinh...