Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trang 4 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Học bổng Đại học Tây Sydney năm 2015

Học bổng Đại học Tây Sydney năm 2015
Năm 2015, trường Đại học Tây Sydney (University of Western Sydney) trao tặng các suất học bổng có giá trị lên đến 50% học phí cho sinh viên quốc tế,...

Học bổng Foundation đại học Queensland

Học bổng Foundation đại học Queensland
Đối tượng: Công dân Việt Nam Hạn nộp hồ sơ: thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015 Thông tin học bổng: Giá trị học bổng: 50% học phí (không bao gồm sinh...