Năm 2015, trường Đại học Tây Sydney (University of Western Sydney) trao tặng các suất học bổng có giá trị lên đến 50% học phí cho sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:

- Học bổng Vice-Chancellor’s Academic Excellence Postgraduate Scholarships có giá trị 50% học phí dành cho bậc Sau đại học.

- Học bổng International Academic Excellence Postgraduate Scholarships trị giá 5000 đô la Úc cho năm học đầu tiên.

Các học bổng trên áp dục cho các ứng viên có nguyện vọng đăng kí ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh.

Điều kiện xin học bổng:

- Đã có visa sinh viên quốc tế (subclass 573)

- Đạt điểm trung bình chung tích lũy (GPA) từ 3.4/4.0 trở lên ở bậc Đại học

- Thỏa mãn các yêu cầu đầu vào cụ thể đối với từng khóa học.

- Có bài luận cá nhân giải thích tại sao bạn xứng đáng được nhận học bổng và học bổng sẽ giúp gì cho việc học tập cũng như sự nghiệp tương lai của bản thân.

Hạn nộp hồ sơ: thứ Hai, 31 tháng 08 năm 2015

Thông tin chi tiết mời tìm hiểu tại địa chỉ:

Vice-Chancellor’s Academic Excellence Postgraduate Scholarships: http://www.uws.edu.au/VCinternationalPG

International Academic Excellence Postgraduate Scholarships: www.uws.edu.au/AEinternationalPG