Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Học bổng của trường - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Học bổng của trường

Học bổng Foundation đại học Queensland

Học bổng Foundation đại học Queensland
Đối tượng: Công dân Việt Nam Hạn nộp hồ sơ: thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015 Thông tin học bổng: Giá trị học bổng: 50% học phí (không bao gồm sinh hoạt phí, chi...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM 2017
Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leader Award - VYLA) là chương trình học bổng toàn phần dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, giảng viên cơ hữu tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có năng lực nổi trội để theo học...

Chương trình học bổng tiến sĩ trường IMT Lucca, Ý

Chương trình học bổng tiến sĩ trường IMT Lucca, Ý
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC), Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu về chương trình học bổng Tiến sĩ giá trị từ một đối tác uy tín của trung tâm – Học viện Nghiên cứu Cao cấp Lucca (Italia)....