Các chương trình học bổng kỳ tháng 09/2020 tại trường Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh dành cho sinh viên Việt Nam:

BẬC CỬ NHÂN
Học bổng International undergraduate scholarship

- Giá trị: £2,000
- Số lượng: không giới hạn
- Điều kiện: có offer của trường
- Deadline: theo lịch ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: www.hud.ac.uk/international/scholarships/

Học bổng Southeast Asian Scholarships
- Giá trị: từ £1,000 - £8,000
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: trường xét
- Deadline: theo lịch ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: www.hud.ac.uk/international/scholarships/

BẬC THẠC SỸ
Học bổng Master's student scholarship

- Giá trị: £2,000
- Số lượng: không giới hạn
- Điều kiện: có offer của trường
- Deadline: theo lịch ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: www.hud.ac.uk/international/scholarships/

Học bổng Scholarships to progress from Bachelor's to Master's
- Giá trị: £4,000
- Số lượng: không giới hạn
- Điều kiện: tốt nghiệp cử nhân tại trường với GPA > 7.0 + IELTS
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Linh tham khảo thông tin: www.hud.ac.uk/international/scholarships/

Học bổng Southeast Asian Scholarships
- Giá trị: từ £1,000 - £8,000
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: trường xét
- Deadline: theo lịch ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: www.hud.ac.uk/international/scholarships/

Học bổng chính phủ Chevening Scholarship
- Giá trị: 100% học phí và sinh hoạt phí
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: tốt nghiệp ĐH GPA >7.0 + viết bài luận + 02 năm kinh nghiệm làm việc  + IELTS
- Deadline: 16/07/2020
- Link tham khảo thông tin: https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/

Trường Đại học Huddersfield
Xếp hạng vàng về khung chất lượng giảng dạy (TEF, 2019)
Đứng thứ nhất tại Anh về tỷ lệ giáo viên đạt chứng nhận về chất lượng giảng dạy (HESA 2018)
100% giảng viên cơ hữu đều đã và đang hoàn thành bằng tiến sỹ

Liên hệ với CIEC để được tư vấn miễn phí
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trụ sở: Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Phòng 108, tầng 11 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555/Email: info@ciec.vn
W: www.ciec.vn / F: www.facebook.com/ciec.vn