1.Ngành học: Hải quan

2.Bậc học: Thạc sỹ

3.Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4.Giá trị học bổng:

- Chi phí trợ cấp hàng tháng bao gồm chỗ ở, bữa ăn, vận chuyển và các chi phí khác trị giá 147.000 JPY/tháng;
- Tài trợ tiền nhập học trị giá 290.000 JPY và học phí hàng năm trị giá 917.000 JPY;
- Vé máy bay hạng phổ thông khứ hồi đến Nhật Bản khi nhập học và khi kết thúc khóa học;

5.Đối tượng:

- Ứng viên phải là nhân viên hải quan của một thành viên đang phát triển của WCO với kinh nghiệm làm việc ít nhất ba năm trong lĩnh vực chính sách và quản lý hải quan tại nước sở tại (Có Việt Nam);
- Ưu tiên sẽ được trao cho các ứng viên có kinh nghiệm trong thực thi biên giới IPR, và những ứng viên mong đợi làm việc liên quan đến IPR của cơ quan quản lý Hải quan;
- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Ứng viên phải có sức khỏe tốt;
- Các cá nhân đã từng được trao học bổng theo Chương trình phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản-WCO trong các năm trước không được đăng ký Chương trình học bổng này;
- Sau khi hoàn thành Chương trình, các ứng viên nên tiếp tục làm việc tại cơ quan quản lý Hải quan của nước mình  ít nhất 3 năm.

6. Hồ sơ ứng tuyển:
https://aoyama.c-direct01.jp/cd/user/Regist/input
Xem thông tin chi tiết và mẫu đơn của từng loại học bổng Tại đây

Để được hỗ trợ về hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua email: info@ciec.vn hoặc hotline: 024.6689.3555.