Các chương trình học bổng kỳ tháng 09/2020 tại trường Đại học Gloucestershire, Vương quốc Anh dành cho sinh viên Việt Nam:

BẬC CỬ NHÂN
Học bổng International Bursaries

- Giá trị: £4,000
- Số lượng: không giới hạn
- Điều kiện: có offer của trường
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin https://www.glos.ac.uk/life/finance/pages/funding.aspx#interfunding

BẬC THẠC SỸ
Học bổng International Bursaries
- Giá trị: £4,000
- Số lượng: không giới hạn
- Điều kiện: có offer của trường
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin https://www.glos.ac.uk/life/finance/pages/funding.aspx#interfunding

Học bổng International Postgraduate Merit Scholarships
- Giá trị: 50% học phí
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: trường xét
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Linh tham khảo thông tin: https://www.glos.ac.uk/life/finance/pages/funding.aspx#interfunding

Học bổng chính phủ Chevening Scholarship
- Giá trị: 100% học phí và sinh hoạt phí
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: tốt nghiệp ĐH GPA >7.0 + viết bài luận + 02 năm kinh nghiệm làm việc  + IELTS
- Deadline: 16/07/2020
- Link tham khảo thông tin https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/

Trường Đại học Gloucestershire
Top 10 trường ĐH tại Anh về chất lượng giảng viên (THE Student Experience Survey, 2018)
Top 20 trường ĐH tại Anh về công tác hỗ trợ sinh viên (WhatUni Student Choice Awards, 2018)
95% sinh viên kiếm được việc làm hoặc học tiếp ngay sau khi tốt nghiệp (DLHE, 2017)

Liên hệ với CIEC để được tư vấn miễn phí
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trụ sở: Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Phòng 108, tầng 11 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555/Email: info@ciec.vn
W: www.ciec.vn / F: www.facebook.com/ciec.vn