Các chương trình học bổng kỳ tháng 07/2020 tại trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc dành cho sinh viên Việt Nam:

BẬC CỬ NHÂN
Học bổng International Undergraduate Full Tuition Scholarship

- Giá trị: 100% học phí
- Số lượng: 01
- Điều kiện: tốt nghiệp THPT >8.5 + viết luận 
- Deadline: 30/04/2020
- Link tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/international-undergraduate-full-tuition-scholarship

Học bổng Scholarship for International Baccalaureate (IB) Graduates from South East Asia
- Giá trị: 50% học phí
- Số lượng: 05
- Điều kiện: Học IB (tú tài quốc tế) với điểm tốt nghiệp >28 
- Deadline: 30/04/2020
- Link tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/international-baccalaureate-ib-scholarship-south-east-asia

Học bổng Undergraduate Academic Excellence Scholarship
- Giá trị: 25% học phí
- Số lượng: 70
- Điều kiện: trường xét dựa trên điểm tốt nghiệp THPT
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/undergraduate-academic-excellence-scholarship

Học bổng Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia
- Giá trị: 25% học phí
- Số lượng: 14
- Điều kiện: tốt nghiệp Cao đẳng với GPA 3.4/4 trở lên
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Link tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/diploma-degree-scholarship-students-south-east-asia

BẬC THẠC SỸ
Học bổng International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

- Giá trị: 100% học phí
- Số lượng: 01
- Điều kiện: tốt nghiệp ĐH với GPA 9.0/10 trở lên + viết luận
- Deadline: 30/04/2020
- Linh tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/international-postgraduate-coursework-full-tuition-scholarship

Học bổng Postgraduate Academic Excellence Scholarship
- Giá trị: 5,000 AUD
- Số lượng: 200
- Điều kiện: trường xét dựa trên thành tích học ĐH
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Linh tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/postgraduate-academic-excellence-scholarship

Học bổng South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship 
- Giá trị: 25% học phí (chỉ dành cho các khóa học tại UTS Business School)
- Số lượng: 20
- Điều kiện: trường xét dựa trên thành tích học ĐH
- Deadline: theo hạn ghi danh của khóa học
- Linh tham khảo thông tin: https://www.uts.edu.au/scholarship/south-east-asia-postgraduate-business-merit-scholarship

Học bổng chính phủ Australia Awards Scholarship
- Giá trị: 100% học phí và sinh hoạt phí
- Số lượng: giới hạn
- Điều kiện: nộp đơn theo mẫu của chính phủ
- Deadline: 30/04/2020
- Link tham khảo thông tin: https://dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/pages/australia-awards-scholarships.aspx

Trường Đại học Công nghệ Sydney
Top 150 trường ĐH tốt nhất thế giới (QS Rankings, 2020) và top 200 (THE, 2020)
Top 1 trường ĐH trẻ tốt nhất ở Úc (THE và QS Rankings, 2020)
100% các nghiên cứu được đánh giá xuất sắc (ERA, 2018)
Đạt 5 sao cho 7 tiêu chí đánh giá trường (QS Stars Rating 2018-2021)
Xếp thứ 69 trên thế giới về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp (QS Graduate Employability Rankings 2020)
Nằm ngay tại trung tâm Sydney (thành phố lớn nhất Australia) 

Liên hệ với CIEC để được tư vấn miễn phí
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trụ sở: Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Phòng 108, tầng 11 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555/Email: info@ciec.vn
W: www.ciec.vn / F: www.facebook.com/ciec.vn