Đại học La Trobe hiện nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu trên thế giới có tuổi đời dưới 50 theo xếp hạng của Times Higher Education năm 2014 và nhóm 100 đại học hàng đầu về chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Ngôn ngữ và Xã hội học theo đánh giá của QS World University Rankings năm 2013.

La-Trobe-University.jpg
 
Đại học La Trobe vừa thông báo chương trình học bổng của trường dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2015-2016 như sau:

1. Học bổng cho thành tích học tập xuất sắc (Academic Excellence Scholarship):
Giá trị học bổng: 10.000 - 20.000 đô la Úc.
Sinh viên phải có điểm trung bình tối thiểu của chương trình học gần nhất là 85% hoặc tương đương.
Học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học chương trình đại học và sau đại học tại La Trobe trong năm 2015-2016.
Sinh viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về tiếng Anh vào thời điểm nhập học tại Đại học La Trobe.
Sinh viên phải nhận được thư mời nhập học của Đại học La Trobe tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.
Sinh viên học các chương trình có thời gian từ 2 năm trở lên sẽ được ưu tiên xem xét.
 
Hạn chót nộp đơn cho Học kỳ 1/2016:
Lần 1: 11/9/2015
Lần 2: 13/11/2015
Lần 3: 8/1/2016
 
2. Học bổng Regional Campus Scholarship:
Giá trị học bổng: 5.000 đô la Úc.
Sinh viên sẽ học chương trình đại học hoặc chương trình sau đại học tại một trong các cơ sở học của Đại học La Trobe tại Bendigo, Shepparton, Albury- Wodonga hoặc Mildura.
Sinh viên hiện không nhận bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào khác.
 
3. Học bổng cho sinh viên quốc tế của La Trobe:
Dành cho sinh viên quốc tế nhập học các chương trình đại học hoặc sau đại học tại La Trobe vào năm 2015 hoặc 2016.
Giá trị của học bổng có thể lên tới 9.500 đô la Úc.
 
4. Chương trình học bổng tiếng Anh:
Giá trị học bổng: 5-10 tuần học phí học tiếng Anh.
Dành cho các sinh viên phải học tiếng Anh trước khi vào khoá học chính.

                                                                                                                                                                            Nguồn: GDTĐ