Đối tượng: Công dân Việt Nam

Hạn nộp hồ sơ: thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015

Thông tin học bổng:

Giá trị học bổng: 50% học phí (không bao gồm sinh hoạt phí, chi phí đi lại, bảo hiểm theo qui định)

Tiêu chí lựa chọn:

  • Điểm trung bình lớp 11 từ 8.5 trở lên; điểm trung bình lớp 12 là 7.5/10.0 trở lên
  • IELTS: 5.5 trở lên, TOELF 525 hoặc tương đương.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài

Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 6689 3555

Hoặc anh Cường 0922 222 629