Chương trình học bổng ASEAN-Maybank liên kết giữa Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Maybank là một trong những sáng kiến cấp ASEAN được thực hiện bởi Quỹ Maybank, với mục tiêu "thúc đẩy cách tiếp cận cải tiến của ASEAN đối với giáo dục đại học và sau đại học". Đây là mục tiêu nằm trong những biện pháp chiến lược được nêu tại Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN 2025.

Học bổng toàn phần bao gồm:

1.    Học phí

2.    Sinh hoạt phí

3.    Phí đi đường

4.    Vé máy bay

5.    Bảo hiểm y tế

6.    Thực tập tại Ban Thư ký ASEAN, Quỹ ASEAN và Maybank

Thời hạn đăng ký dự tuyển: 16/4/2022

Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại địa chỉ: http://bit.ly/ApplyforAMS2022 

Ứng viên nếu có thắc mắc, gửi câu hỏi về địa chỉ: mf.inquiry@maybank.com