Cập nhật thông tin học bổng của Đại học Monash - Úc năm 2024 

Monash International Leadership Scholarship:

   🎓Bậc Học: Cử Nhân, Thạc Sĩ (Tín Chỉ)

    💲Giá Trị: 100% Học Phí trong toàn bộ thời gian học (tối đa 5 năm)

   ❓Yêu Cầu: Thành tích học tập xuất sắc; Bài luận xin học bổng 500 từ.

Note: Học bổng này không áp dụng cho Ngành Bachelor of Medical Science/Dr of Medicine. Master of Business Administration (MBA).

Monash International Merit Scholarship:

   🎓Bậc Học: Cử Nhân, Thạc Sĩ (Tín Chỉ)

    💲Giá Trị: 10,000 AUD mỗi năm cho toàn bộ thời gian học (tối đa 5 năm)

   ❓Yêu Cầu: Thành tích học tập xuất sắc; Bài luận xin học bổng 500 từ.

Engineering International High Achievers Scholarship:

   🎓Bậc Học: Cử Nhân Kỹ Sư (Danh Dự); Thạc Sĩ Kỹ Sư

   💲Giá Trị: 15,000 AUD mỗi năm cho toàn bộ thời gian học Cử Nhân hoặc Thạc Sĩ Kỹ Sư

    ❓Yêu Cầu: Thành tích học tập xuất sắc.

Sir John Monash Scholarships for Excellence:

   🎓Bậc Học: Cử Nhân

    💲Giá Trị: 10,000 AUD mỗi năm cho tối đa 4 năm.

   ❓Yêu Cầu: Dành cho học sinh quốc tế đang theo học chương trình PTTH Úc & Chương trình Tú Tài Quốc Tế Tại Úc với Thành tích học tập xuất sắc.

Information Technology Industry Based Learning Placement Scholarships:

  🎓Bậc Học: Sinh viên đang theo học các chương trình liên quan tới Công        Nghệ Thông tin tại Monash, Úc

   💲Giá Trị: 19,000AUD cho 22 tuần thực tập tại các đối tác Khoa Công nghệ thông tin của Monash

   ❓Yêu Cầu: Điểm WAM gần nhất đạt tối thiểu từ 65 trở lên.; Sinh viên cần tham gia phỏng vấn.

International Study Grant (MUA):

   🎓Bậc Học: Cử Nhân; Thạc Sĩ Tín Chỉ

    💲Giá Trị: 10,000AUD năm đầu

   ❓Yêu Cầu: Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình học

------------------------------------

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) 

Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6689.3555 - 024.3886.6868

Email: info@ciec.vn

Website: www.ciec.vn