Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc cấp học bổng đào tạo đại học, sau đại học và dự bị theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học  Asia e University (AeU), Malaysia.

1/ Số lượng: 03 suất học bổng.

2/ Học bổng bao gồm chỉ bao gồm toàn bộ học phí. Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tự túc chi phí đi lại và sinh hoạt trong suốt thời gian học tập tương ứng.
 
Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng xem thông tin chi tiết tại địa chỉ website: www.aeu.edu.my 
    
Tài liệu đính kèm: 
Thông tin chung
Đơn đăng ký dự tuyển