Tại sao nên lựa chọn Southern Cross University?

Top ranking:

> Trường nằm trong Top 200 trường Đại học trẻ của Úc

> Top 400 về đào tạo ngành Khoa học Đời sống và Tâm lý học.

> Xếp hạng 5* về hỗ trợ sinh viên, chất lượng giảng dạy và công bằng xã hội.

> Xếp hạng 35 tại Úc (Theo QS University Rankings)

> Top 100 trường Đại học tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (theo Times Higher Education World University)

> Trường Đại học nghiên cứu chuyên sâu đạt tiêu chuẩn thế giới trở lên trong 23 lĩnh vực nghiên cứu chính.

Cơ sở vật chất: 3 campus tại trung tâm các thành phố lớn và 7 cơ sở chinh nhánh

Uni Mentor: Chương trình cung cấp các sinh viên tình nguyện của trường làm gia sư, hỗ trợ học tập cho sinh viên mới.

Học phí: Thấp hơn nhiều so với trường công lập tại Úc

Việc làm sau tốt nghiệp: Tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm sau 4 tháng lên tới 86%

Học bổng:

Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship: trị giá 8.000 AUD/ năm đầu.

 

SCU International Women in STEM Scholarship: 8.000 AUD/ năm đầu.

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship: 8.000 AUD/ năm đầu.

Hơn 380 suất học bổng có giá trị từ $150 đến $60,000 khác.