Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về các chương trình học bổng tại các Trường Đại học của Qatar dành cho ứng viên Việt Nam năm 2021, cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Lusail (Lusail University - LU).
LU là trường đại học tư thục đầu tiên ở Qatar cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo và có trình độ để bắt kịp với thị trường lao động trong nước và quốc tế. Năm học 2021, Trường có nhiều hỗ trợ đối với sinh viên nước ngoài đăng ký học các chương trình:
- Cử nhân Luật công;
- Cử nhân Tư pháp;
- Cử nhân Marketing và Kỹ thuật phân phối;
- Cử nhân Quản trị kinh doanh;
- Cử nhân Nghiên cứu tiếng Pháp;
- Cử nhân giảng dạy tiếng Anh.
Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ả rập. Ứng viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ https://www.lu.edu.qa/admission.php#admissionOverviewWrap hoặc liên hệ email: admission@lu.edu.qa; info@lu.edu.qa 

2. Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha (The Doha Institute for Graduate Studies - DI).
DI là một Viện nghiên cứu và học tập độc lập trong các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hành chính Công và Kinh tế Phát triển ở Doha. Năm 2021, Viện cung cấp các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ cho các chuyên ngành: Lịch sử, Triết học, Xã hội học và Nhân học, Ngôn ngữ Ả rập, Văn học, Chính trị và Quan hệ quốc tế, Báo chí, Công tác xã hội, Tâm lý học, Nghiên cứu bảo mật, Nhân quyền, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Chính sách công.
Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm. Ứng viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ https://www.dohainstitute.edu.qa/EN/Pages/Default.aspx hoặc liên hệ email: admissions@dohainstitute.edu.qa; info@dohainstitute.edu.qa 

3. Trường Đại học Hamad Bin Khalifa hợp tác cùng với Viện Sau đại học Geneva (GI)
Viện Sau đại học về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển (GI) là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học chuyên nghiên cứu về các vấn đề thế giới, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực quan hệ quốc tế và các vấn đề phát triển. Năm học tới, Viện cung cấp chương trình học Thạc sĩ Điều hành về Chính sách và thực tiễn phát triển. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 06 tháng, từ tháng 9 đến tháng 02.
Ứng viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ https://www.graduateinstitute.ch/ hoặc liên hệ email: dpp@graduateinstitute.ch; library@graduateinstitute.ch

Thông tin chung về chương trình ứng viên có thể liên hệ với Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội, số điện thoại: +84 24 3943 0222; email: hanoi@mofa.gov.qa